Obowiązkowa wymiana polskiego europejskiego prawa jazdy na francuskie.

 

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?

Aby wymienić polskie prawo jazdy należy poprosić o spotkanie najczęściej drogą elektroniczną w zależności od miejsca zamieszkania

 • w prefekturze lub w pod – prefekturze właściwej miejscu zamieszkania,

 • w Paryżu na prefekturze policji.

Jakie dokumenty należy przedstawić w dniu wyznaczonego spotkania ?

Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od sytuacji wnioskodawcy, który powinien najpierw skontaktować się z prefekturą policji właściwej miejscu zamieszkania lub odwiedzić stronę internetową w celu uzyskania niezbędnych informacji.

W każdym przypadku wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz cerfa n°11247*02 - wniosek o wymianę prawa jazdy, poprawnie wypełniony, datowany i podpisany,

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie ważnego prawa jazdy wydane przez Urząd Miejski, który wydał prawo jazdy,

 • obustronna kserokopia dokumentu tożsamości,

 • obustronna kserokopia polskiego prawa jazdy,

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla zawodowych kierowców,

 • dokument potwierdzajacy zamieszkanie na terenie Francji (na przy­kład faktura za prąd – EDF) z ostatnich 6 miesięcy,

 • dwie aktualne fotografie odpowiadające francuskim normom,

Jaki jest termin otrzymania francuskiego prawa jazdy?

Od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Uwaga!

Składając wniosek o wymianę prawa jazdy należy posiadać przy sobie oryginały wszystkich dokumentów.

Francuskie prawo jazdy

Francuskie prawo jazdy zawiera łącznie dwanaście punktów. Naruszenie przepisów ruchu drogowego powoduje utratę od jednego do kilku punktów. Po przekroczeniu ich dopuszczalnej granicy (utracie wszystkich punktów) prawo jazdy jest automatycznie anulowane. Kierowca otrzymuje powiadomienie listowne po utracie każdego punktu.

Przy popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, kierowca może jednorazowo utracić od 1 do 8 punktów w zależności od wykroczenia. Lista stawek punktów karnych znajduje się na stronie internetowej allopermis.com.

Przykłady:

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/godzinę – 1 punkt,
 • rozmowa przez komórkę bez zestawu głośnomówiącego 3 punkty,
 • prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości 6 punktów.

W zależności od wyniku alkotestu:

 • mandat w wysokości od 135 € do 4500 €,
 • utrata prawa jazdy,
 • zawieszenie prawa jazdy na okres od 78 godzin do 3 lat,
 • pozbawienie wolności do 2 lat.

Uwaga!

Stan nietrzeźwości wg Kodeksu karnego zachodzi, gdy:
- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
- zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Uwaga!

We Francji każdy kierowca ma obowiązek posiadania w pojeździe 2 alkotestów, aby sprawdzić czy po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu może prowadzić pojazd. Jednorazowy alkotest kosztuje od 1 do 1.5 € i można nabyć go na stacji benzynowej lub w aptece. Od 01 listopada nieposiadanie alkotestów karane będzie mandatem w wysokości 11€.

Jak sprawdzić liczbę utraconych punktów?

 • osobiście w okienku w prefekturze lub w pod-prefekturze właściwej miejscu zamieszkania,

 • listownie dołączając fotokopie prawa jazdy i ważnego dowodu tożsamości,

 • przez internet na stronie " Télépoints ".

Jak odzyskuje się utracone punkty ?

Kilka przykładów:

 • Kierowca, który w ciągu 3 lat nie utracił żadnego punktu automatycznie odzyskuje wszystkie punkty.

 • Okresowo odzyskuje się 1 punkt przypisany wykroczeniu od którego minęło 6 miesięcy.

 • Można odbyć 2 dniowy kurs reedukacyjny dla kierowców by odzyskać 4 punkty.

Uwaga!

W styczniu 2013 roku we Francji wchodzi w życie nowe prawo jazdy. Dokument, wielkości karty kredytowej, będzie wyposażony w odciski palców kierowcy oraz chip, ktory pozwoli na uregulowanie mandatu przez Internet lub zalogowanie się na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu sprawdzenia liczby utraconych punktów za wykroczenia drogowe. Nowe dokumenty będą miały 15-letni okres ważności, w przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii C i D, które będą wymieniane co 5 lat.