O nas

Stowarzyszenie podlegające francuskiemu prawu z 10 lipca 1901

Założyciele stowarzyszenia:

  • Jacek HYMCZAK, inżynier,
  • Jadwiga JUCHNIEWICZ, Nauczycielka (romanistka/polonistka)

Zarząd stowarzyszenia

 

Jadwiga Juchniewicz

Jadwiga Juchniewicz, sekretarz,

romanistka/polonistka, na emeryturze

   

Żaneta Chrupek


skarbnik, pracownik banku, na emeryturze

 

Anna Saignes

Doktor habilitowany, katedra literatury ogólnej i porównawczej
Uniwersytet Grenoble Alpes / CNRS

 

 

 

 

Pracownicy

Barbara Glowacka

Barbara Glowala

pracownik socjalny, nauczyciel dyplomowany języka francuskiego
jako obcego FLE

 

 

Danuta Migda,

pracownik utrzymania czystości 

 

Nell Saignes

absolwentka Instytutu Nauk Politycznych

 

Wolontariusze

 

 

Pawel Gofron

 

Pawel Gofron

prawnik, samozatrudniony w budownictwie, porady dla
samozatrudnionych

 

Anna Drabarek

na emeryturze, organizator uroczystości i świąt

 

Konsultanci 

Adrienne Larrieu

Adrienne Larrieu


urzędnik francuskiego Urzędu skarbowego na emeryturze

Julita Peda-Cichocka

Julita Peda-Cichocka


Peda, adwokat w Warszawie, prawo spadkowe, rodzinne i cywilne

 

Alina Hetzyg-Jankowski

tłumacz przysięgły, doradca do spraw socjalno-wychowawczych 

Anne-Marie Skuratko

Adwokat we Francji, prawo pracy, prawo ubezpieczenia
społecznego

Wladyslaw Lis

adwokat we Francji, prawo spadkowe, prawo pracy…