Nasza lokal (nowy adres 26 rue de la solidarité)  jest ponownie otwarte w poniedziałki, wtorki i czwartki. 

Na spotkanie prosimy o noszenie maseczki. 

Umówić się na spotkanie : 

Tel : 06 84 87 36 59 / 06 43 75 42 15

E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Facebook/messenger :

https://www.facebook.com/associationparabole/ 

 

CESU - Chèque Emploi Service Universel - Uniwersalny czek do opłacania usług w prywatnym domu.


Co powinien zrobić indywidualny pracodawca aby zadeklarować i opłacać swojego pracownika?

Powinien zapisać się do CESU drogą internetową (www.cesu.urssaf.fr) lub poprosić o specjalną książeczkę czekową w swoim banku.     

Czy kontrakt pracy jest obowiązkowy?

Kontrakt pracy jest obowiązkowy jeżeli czas pracy przekracza 8 godzin tygodniowo. 

Kto sporządza odcinki płacy?

  • Odcinki płacy sporządza Centre National du Chèque Emploi Service Universel CNCESU (Państwowy ośrodek CESU) na podstawie deklaracji (volet social) wysłanej do CESU przez pracodawcę.
  • CNCESU deklaruje pracownika, oblicza wysokość składek, sporządza zaświadczenie o zatrudnieniu (attestation d’emploi), ściąga z konta pracodawcy należne opłaty i wysyła je do URSSAF-u.
  • CNCESU wysyła pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu, które pozwala pracownikowi udowodnić prawa do Sécurité Sociale, do dodatkowej emerytury i świadczeń Urzędu Pracy.


Jakie jest wynagrodzenie pracownika? 

  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż SMIC (minimalne wynagrodzenie ustalone przez państwo).
  • Wynagrodzenie jest powiększone o 10% , kwotę należną za urlop płatny z tytułu każdej przepracowanej godziny.   


Jakie korzyści ma indywidualny pracodawca, który zadeklaruje pracownika w CESU? 

  • Pracodawca może mieć prawo do redukcji podatkowej lub kredytu podatkowego.
  • Pod koniec roku kalendarzowego CNCESU wysyła pracodawcy deklarację fiskalną (attestation fiscale), którą pracodawca dołącza do zeznania podatkowego. Może uzyskać w ten sposób zniżkę w wysokości 50% sumy, którą wydał na pensje pracownika i składki socjalne w granicach wyznaczonego przez państwo limitu rocznego. Limit ten jest wyliczony na podstawie sytuacji osobistej pracodawcy.  


PRZYKŁAD
Pani Dubois zatrudnia pomoc domową 6 godzin tygodniowo czyli 24 godziny miesięcznie. Płaci jej 10 euro za godzinę pracy czyli 240 euro miesięcznie. Odprowadza składki do URSSAF-u w wysokości 199 euro miesięcznie. Usługi pomocy domowej kosztują pracodawcę 439 euro miesięcznie. Urząd podatkowy odliczy pracodawcy około 50% kosztów utrzymania pracownika. W ostatecznym rezultacie koszt zatrudniania pomocy domowej wyniesie 220 euro miesięcznie.

 

Uwaga!

Pracownik opłacany przez CESU może zalogować się na stronę CESU. Będzie mógł sprawdzać deklaracje złożone przez pracodawcę, drukować swoje zaświadczenia o zatrudnieniu, zmodyfikować adres zamieszkania w przypadku przeprowadzki.Co powinien zrobić pracownik w przypadku zwolnienia lekarskiego?

Pracownik w przypadku choroby powinien przesłać poprawnie wypełnioną 1 i 2 stronę zwolnienia lekarskiego do kasy chorych (Sécurité Sociale) oraz 3 stronę do pracodawcy w okresie 48h. Świadczenia z tytułu choroby będą obliczone wg zaświadczeń o zatrudnieniu, które należy dostarczyć kasie chorych. Świadczenia te będą wypłacane od 4 dnia zwolnienia.
 

Czy dni świąteczne są płatne ?

Święto 1 maja jest wynagradzane przez pracodawcę jeżeli wypada w dzień pracy zatrudnionego.
 
PRZYKŁAD
Irena pracuje w poniedziałek. Święto 1 maja wypada w poniedziałek. Pracodawca ma obowiązek zapłacić jej pensje za ten dzień. Pracownik nie ma prawa do innych dni świątecznych. Jeżeli święto wypada w dzień jego pracy a pracodawca zadecyduje o jego nieobecności musi zapłacić mu za ten dzień pracy. 

 

Do czego jest zobowiązany pracownik, który chce podać się do dymisji?

Powinien powiadomić pisemnie pracodawcę o dymisji. Obowiązuje go 1 tydzień wypowiedzenia jeżeli pracował mniej niż 6 miesięcy, 2 tygodnie jeżeli pracował dłużej niż 6 miesięcy i mniej niż 2 lata oraz 1 miesiąc jeżeli pracował dłużej niż 2 lata u tego samego pracodawcy.
 

Czy pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu ?

Pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia.

  • W przypadku gdy pracownik pracuje 20 godzin tygodniowo lub więcej należy mu się 50 % zwrotu kosztów przejazdu;
  • W przypadku gdy pracownik pracuje mniej niż 20 godzin tygodniowo, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów transportu w stosunku do ilości przepracowanych godzin w odniesieniu do 20 godzin.


PRZYKŁAD
Pracownik pracuje 10 godzin tygodniowo. Przysługuje mu zwrot 10/20 z 50% bądź 25% jego biletu miesięcznego.


Dokładne adresy o zatrudnianiu pracownika znajdują się na stronie internetowej http://www.cesu.urssaf.fr, w zakładce présentation - le Cesu en quelques mots.