Taryfy

Stawki i funkcjonowanie

 

Każda osoba, która chce korzystać z usług stowarzyszenia, musi się do niego przyłączyć, płacąc roczną składkę w wysokości 50 euro.

 

Członkostwo w stowarzyszeniu daje dostęp do następujących usług

 

- Doradztwo, informacja i monitorowanie akt przez pracowników socjalnych stowarzyszenia

- Rozmowy telefoniczne z administracją i instytucjami

- Bezpłatne konsultacje z profesjonalistami: prawnikami, adwokatami, psychologami (oferowane mniej więcej raz w miesiącu, po wcześniejszej rejestracji)

- Kursy doskonalące w zakresie czytania i pisania dla dorosłych 

 

Jakie inne usługi są dostępne za opłatą?

 

Pozostałe usługi świadczone podczas spotkań i terminów z pracownikami socjalnymi są płatne dodatkowo do składki członkowskiej. Oto kilka orientacyjnych cen:

 

- Wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego: 30 euro

- Wniosek o wymianę prawa jazdy skonfiskowanego przez sąd lub administrację: 40 euro

- Podróż do regionu Ile-de-France (urząd pracy, lekarz, szpital, szkoła) w charakterze tłumacza: 50 euro

- List motywacyjny lub CV: 15 euro; złożony list: 30 euro

- Wniosek o emeryturę: 100 euro

 

Stowarzyszenie Parabole jest finansowane wspólnie przez dotacje publiczne oraz ze składek beneficjentów. Jest to organizacja non-profit i nie osiąga żadnych zysków. Jego dochody są przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów operacyjnych: wynagrodzeń pracowników i stażystów, czynszu i opłat za lokal, sprzętu komputerowego, materiałów piśmienniczych itp.