Kursy językowe

Parabola proponuje dwa rodzaje kursów języka francuskiego dla dorosłych.

Pierwszy z nich (ALPHA – alphabetisation des adultes) skierowana jest do osób, które chciałyby się nauczyć języka francuskiego, a które nie mają opanowanych podstaw języków zachodnich.

Drugi rodzaj kursów jest przeznaczony dla osób, które chcą się uczyć języka francuskiego jako języka obcego (FLE – français langue étrangère).

 

FRANCUSKI JAKO JĘZYK OBCY

Grupa początkująca DELF A1
(Znajomość podstawowa języka francuskiego)

Cel: Rozumienie prostych sytuacji z życia codziennego oraz tworzenie nieskomplikowanych wypowiedzi.

 

Grupa średniozaawansowana DELF A2
(Znajomość praktyczna języka francuskiego)

Cel: Rozwijanie komunikacji w sytuacjach z życia codziennego oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 

Grupa mieszana DELF A1 i A2
(Warsztaty komunikacji werbalnej)

Program:
Kurs został przygotowany z myślą o tych, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej. Dlatego też program zajęć został zorganizowany wokół ćwiczeń mających na celu doskonalenie komunikacji ustnej w życiu codziennym.

ALPHABETISATION DES ADULTES

Objectif : Maîtrise d’un niveau de base en lecture et en écriture permettant une meilleure indépendance dans la vie quotidienne.

Contenu :

  • étude orale et écrite des sons,
  • compréhension orale et écrite des textes,
  • apprentissage de la lecture,
  • Bases essentielles de vocabulaire et de grammaire.